ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

เฟสบุค

รับข้อมูลข่าวสาร

สมัครเป็นสมาชิกรับข่าวสาร
Email type
Please wait

หลักสูตรอบรม

couses phanupon 3459

การสร้างเว็บไซต์ด้วยเทมเพลทมาตฐานราชการ ระยะที่ 2

ชื่อหลักสูตร: "การสร้างเว็บไซต์ด้วยเทมเพลทมาตฐานราชการอย่างถูกต้อง"โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 2 ปรับแต่งเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใต้มาตรฐานโดเมนภาครัฐ .go.th2.…
couses phanupon 4861

Basic Electronics & Internet of Things (IoT) with Arduino Microcontroller

คำอธิบายหลักสูตร Arduino เป็น Microcontroller โอเพนซอร์สที่ราคาไม่แพงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านการควบคุมทางไฟฟ้า งาน Smart Control ต่าง ๆ Arduino ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย และนำไปใช้สอนใน วิทยาลัยเทคนิค ในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน Microcontroller…

ubuntu-Server

couses 3547
รายละเอียดการอบรมหลักสูตร "หลักสูตร UBUNTU Linux Server"บรรยายโดย อาจารย์ภาณุภณ…

ubuntu-Desktop

couses 3314
ภาพรวมของหลักสูตรUbuntu เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System หรือ OS) ทางด้านโอเพนซอร์ส…