บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเว็บไซต์ บริการรับจดชื่อโดเมนเนมและพื้นที่วางเว็บไซต์โฮสต์ติ้ง มานานกว่า 15 ปี โดยได้รับความไว้วางใจจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงไอซีที (เดิม) ให้เป็นทีมพัฒนาเว็บไซต์ ในโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2558 เพื่อให้พี่น้องท้องถิ่นได้ใช้เทมเพลทมาตรฐานราชการไทย เตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินผล ITA ในปี 2559 ด้วยเทมเพลทมาตรฐานเว็บไซต์ ITA ที่มีเมนูครบถ้วน 43 ข้อ ตามการออกแบบมาตรฐานสากล ที่เน้นการเข้าถึงง่าย อ่านง่าย รองรับผู้พิการทางสายตา และรองรับปรับตามหน้าจอของอุปกรณ์มือถือ หรือเรียกว่า Responsive

94
93
92
91
89
90
88
87
86
85

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Thai SME-GP สสว.

ใบรับรอง สสว

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp

เฟสบุค