เพื่อนถาม:
สวัสดีครับ ผมที่อบรม รุ่นสอง นะครับ อยากสอบถาม เอกสารเกี่ยวกับการจด โดเมนเนม .go.th นะครับ สอบถามเรื่องเอกสารประกอบครับ ว่าต้องใช้อะไรบ้างครับ จะได้เสนอผู้บริหารครับ จะจดในชื่อ www.(ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการ).go.th ครับ

ทีมตอบ:
1. การจดทะเบียนโดเมนเนมนั้น ทาง อปท. สามารถดำเนินการจดทะเบียนได้เองผ่านผู้ให้บริการในไทย แต่ในกรณีที่ต้องการให้ทางทีมงานจดทะเบียนให้ จะมีค่าใช้จ่ายด้านดำเนินการประมาณ 100 บาท รวมเป็น 1,000 บาท (รวมถาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแจ้งรายละเอียดมาได้ที่ช่องทางการติดต่อในหนังสือที่ให้ไว้
2. การย้ายผู้ถือครองโดเมนเนม ในกรณีที่ท่านจดทะเบียน .go.th กับผู้บริการรายอื่นแล้ว แต่ต้องการย้ายไปอีกผู้บริการ ท่านสามารถทำได้โดยใช้เพียงหนังสือรับรองจากท่านนายก อปท. ตามเอกสารตัวอย่าง
3. เมื่อท่านจดทะเบียน .go.th แล้ว ท่านสามารถนำเทมเพลทเว็บไซต์ที่ใช้ในการอบรมโครงการ รับสิทธิ์ใช้พื้นที่บริการวางเว็บไซต์ได้ 1 ปี ตามโครงการ หลังจากนั้น ในปีงบประมาณ 2559 ท่านสามารถตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่วางเว็บและจดทะเบียนโดเมน เพื่อส่งต่อให้กับทางผู้ให้บริการเฉพาะด้านนี้ต่อไป
4. สำหรับเอกสารตัวอย่าง ทั้งการจดทะเบียนใหม่ การย้ายผู้ถือครองโดเมนเนมที่ให้บริการ สามารถดูเพิ่ม เติมได้ที่ เมนู คลังความรู้ หัวข้อ โดเมนเนมและโฮสติ้ง http://localgov.in.th/index.php/blog/8-2015-07-24-14-11-12

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Thai SME-GP สสว.

ใบรับรอง สสว

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp

เฟสบุค