Thai SME-GP สสว.

ใบรับรอง สสว

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp

เฟสบุค

D-OK Digital OK

รับข้อมูลข่าวสาร

สมัครเป็นสมาชิกรับข่าวสาร
Email type
Please wait

หลักสูตรอบรม

couses อรุณรุ่ง พวงระย้า 2027

การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถนำ WordPress ไปใช้งานได้อย่างถูกวิธี และสามารถประยุกต์ใช้งาน หรือ นำไปประกอบอาชีพ หรือ ดูแลเว็บไซต์ในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน WordPress เป็นเครื่องมือสร้างเว็บที่ได้รับความนิยมอีกชนิดหนึ่ง และ ออกแบบมาให้ปรับแต่งได้หลาหกหลาย…
couses phanupon 6344

หุ่นยนต์เบื้องต้น

คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตรหุ่นยนต์ หรือ โรบอทคาร์ สำหรับเด็กนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังวิธีคิดและหลักการเขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ให้กับเด็กๆ เพื่อเป้นการค้นหาความสามารถและความชอบในการเป็นนักพัฒนาที่กำลังขาดแคลนไปทั่วโลก หลักสูตรนี้จะใช้ Arduino…

ubuntu-Server

couses 8694
รายละเอียดการอบรมหลักสูตร "หลักสูตร UBUNTU Linux Server"บรรยายโดย อาจารย์ภาณุภณ…

ubuntu-Desktop

couses 5075
ภาพรวมของหลักสูตรUbuntu เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System หรือ OS) ทางด้านโอเพนซอร์ส…