คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรหุ่นยนต์ หรือ โรบอทคาร์ สำหรับเด็กนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังวิธีคิดและหลักการเขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ให้กับเด็กๆ เพื่อเป้นการค้นหาความสามารถและความชอบในการเป็นนักพัฒนาที่กำลังขาดแคลนไปทั่วโลก หลักสูตรนี้จะใช้ Arduino ซึ่งเป็นโอเพนซอร์ส และได้รับความนิยมใช้งานง่าย

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เรียนจะได้รู้จักวิธีการเขียนโปรแกรมดวบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 2. ผู้เรียนจะได้เข้าใจหลักการที่เรียกว่าเขียนโปรแกรมแบบฟังค์ชั่น
 3. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ในกรณีต่างๆ

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

เด็กจะต้องมีอายุ 10 ปี มีความสนใจเรื่องของ โรบอท และการเขียนโปรแกรม

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • รู้จักวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 • หลักการเขียนโปรแกรม
 • การใช้งานบอร์ด Arduino
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์
 • เขียนโปรแกรมกับเซ็นเซอร์ IR
 • เขียนโปรแกรมควบคุม เซอรโวมอเตอร์
 • เขียนโปรแกรมควบคุม อัลตร้าดซนิก เพื่อวัดระยะทาง
 • เขียนโปรแกรมเพื่อหุ่นยนต์ตัดสินใจ
 • โปรแกรมรับคำสั่งจาก บูลธูท เพื่อควบคุมมอเตอร์

รายละเอียด

 • ประกอบโรบอท 
 • ทดสอบอุปกรณ์
 • เขียนโปรแกรมเดินตามเส้น 
 • เขียนโปรแกรมหลบสิ่งกีดขวาง
 • เขียนโปรแกรมไม่ให้ตกจากที่สูง
 • เขียนโปรแกรมหาเส้นทาง
 • เขียนโปรแกรมควบคุมผ่านบลูธูท

เวลาอบรม: 9.00 - 11.00 น.  8 ครั้ง  ครั้งละ 2 ชั่วโมง

สถานที่อบรม: บริษัทครีเอชั่นโปร 

จำนวน สอบถาม

วิทยากรอบรม: อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล 

บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ 

facebook: www.facebook.com/phanupon 

LineID: opensource2day 

Twitter: opensource2day 

Website: www.phanupon.com

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Thai SME-GP สสว.

ใบรับรอง สสว

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp

เฟสบุค