ชื่อหลักสูตร: "การสร้างเว็บไซต์ด้วยเทมเพลทมาตฐานราชการอย่างถูกต้อง"
โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 2 ปรับแต่งเว็บไซต์ให้สมบูรณ์

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใต้มาตรฐานโดเมนภาครัฐ .go.th
2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเว็บไซต์ที่รองรับการเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมกัน (Web Accessibility) ระดับ a เป็นอย่างน้อย
3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเว็บไซต์ที่รองรับกับทุกอุปกรณ์ (Responsive)
4. เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาทักษะในการการใช้งานเว็บไซต์และสามารถเป็นผู้จัดการเนื้อหาได้
5. เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโดเมนเนม พื้นที่วางเว็บไซต์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

วันที่จัดอบรม:
ติดต่อสอบถาม

ลาอบรม:
8.30 - 16.30 น. (อังคารถึงพฤหัสบดี)
(ตั้งเบิกให้ 5 วัน เพื่อให้เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มที่ โดยให้วันจันทร์และศุกร์คือวันเดินทาง)
สถานที่อบรม: บริษัทครีเอชั่นโปร และ ต่างจังหวัด
ยากรอบรม:
อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล
บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์
facebook: www.facebook.com/phanupon
LineID: opensource2day
Twitter: phanupon
Website: www.phanupon.com
ค่าบริการอบรม:
3,500 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การโอนเงิน
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี ออมทรัพย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 2342016565

***หมายเหตุ***
- โครงร่างหลักสูตรส่งแนบเบิกเป็น 5 วัน ตั้งแต่ 8.30-16.30 น.
- สำหรับต่างจังหวัด อบรมจริง 3 วันเต็ม (อังคารถึงพฤหัสบดี ส่วนจันทร์และศุกร์คือวันเดินทาง)
- ราคานี้รวมวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร คู่มืออบรม อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน
- ในหนังสือเชิญจะระบุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจากต้นสังกัด
- หลังเปิดลงทะเบียน เมื่อครบ 30 ท่านแรก ท่านที่ 31 จะเป็นการสำรองที่นั่ง และจะมีการแจ้งกลับเมื่อมีการยกเลิกจากท่านใดใน 30 ท่าน

กรุณากรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน เพื่อให้ทางทีมงาน ส่งหนังสือเชิญ ใบเสนอราคา พร้อมโครงร่างหลักสูตรไปยังอีเมล์ของท่าน

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Thai SME-GP สสว.

ใบรับรอง สสว

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp

เฟสบุค