คำอธิบายหลักสูตร

ESP32เป็น Microcontroller โอเพนซอร์สที่ราคาไม่แพงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านการควบคุมทางไฟฟ้า งาน Smart Control ต่าง ๆ Arduino ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย และนำไปใช้สอนใน วิทยาลัยเทคนิค ในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน Microcontroller เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุม หุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่เฉพาะด้านใช้ ESP32 เป็นตัวควบคุมการทำงานรวมถึงปัจจุบันที่เป็นที่สนใจคือ การนำไปประยุกต์ใช้กับงาน Smart Home ควบคุมการสั่งการเปิดปิดไฟฟ้าภายในบ้าน และการนำไปควบคุมแขนกล หรือเชื่อมต่อกับ Internet เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 • ผู้เรียนสามารถ เข้าใจวงจรพื้นฐาน electronic ที่เกี่ยวข้องกับ Arduino
 • ผุ้เรียน เข้าใจ วงจร ดิจิทัล เบื้องต้น
 • ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรม C เพื่อควบคุมวงจร อิเล็กทรอนิกส์ผ่านไมโครคอนโทรนเลอร์
 • ผู้เรียนสามารถ เขียนโปรแกรมร่วมกับ Sensor ต่างๆ
 • ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมทำงานร่วมกับ LED 7 secment
 • ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุม เซอรโวมอเตอร์ได้
 • ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมกับ Stepping Motor ได้
 • ผู้เรียนสามารถเขี่ยนโปรแกรมร่วมกับ RFID
 • ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมรับค่าจาก KeyPad

ตวามรู้พื้นฐานของผู้เรียน

พื้นฐานทางไฟฟ้า ขั่วบวกขั่วลบทางไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ หรือยังไม่มีพื้นฐานมาเลยแต่พร้อมที่จะเรียนรู้

สิ่งที่น่ารู้

 • การประยุกต์ใช้งานด้าน Internet of Things
 • การประยุกต์ใช้ ESP32 เพื่อเชื่อมต่อ Internet
 • รู้จัก Arduino เบื้องต้น
 • ตั้งค่าและติดตั้ง IDE สำหรับ Arduino
 • วงจรไฟฟ้า เบื้องต้น
 • วงจรดิจิทัลเบื้องต้น
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน
 • รู้จักการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น กับ แบบฝึกหัดต่างๆ
 • การใช้งาน servo motor
 • การเขียนโปรแกรมรับค่าจากปุ่ม key-pad
 • ใช้งานกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
 • การใช้งานร่วมกับ Relay switch
 • อื่น ๆ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

Workshop 1

Basic Arduino
Basic Electronic
Basic programming C /C++ กับ Arduino IDE

Workshop 2

เปลี่ยนให้ไฟกระพริบให้เป็นแบบ Fade in Fade Out

WorkShop 3

PWM control light levels

workshop 4

ทำงานร่วมกับ Switch กด

Workshop 5

Tempareture LM35

Workshop 6

ต่อกับ LCD dot matrix

workshop 7

ทำให้แสดงผลอุณหภูมิผ่าน LCD

workshop 8

การใช้งาน Key-pad

workshop 9

Stepping Motor

workshop 10

Servo Motor หมุน 0-180

Workshop 11

การใช้งาน Wifi Module web server

Workshop 12

ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

Workshop 13

Real Time Tempareture on Cloud

วันที่จัดอบรม: 
สอบถาม

เวลาอบรม: 
9.00 - 16.00 น.
สถานที่อบรม: 
ณ เดอะคอนเน็คชั่น MRT ลาดพร้าว ทางออก 4
http://www.okseminar.com

จำนวนจำกัด รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น

วิทยากรอบรม: 
อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล 
บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ 
facebook: www.facebook.com/phanupon 
LineID: opensource2day 
Twitter: phanupon 
Website: www.phanupon.com

ค่าบริการอบรม:
3,900 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมอุปกรณ์ในการเวิร์คช็อป)

(ในกรณีองค์กรที่ต้องการใบเสร็จฯ ยอดก่อนแวท เป็น 3,644.86 บาท
ใบเสนอราคาจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของท่าน
(ในกรณีที่องค์กร กรุณาหัก ณ ที่จ่ายตามที่องค์กรกำหนด และนำมาให้ในวันงาน)

รายละเอียดชุด Arduino RFID Learning Kit พร้อม Wifi Serial Module
ในราคาทุนเพียง 1,690 บาท (1,565 บาท + 125 บาท) จะถูกส่งไปที่อีเมล์ของท่าน

หากท่านไม่ต้องการสั่งซื้อ ท่านสามารถหาซื้อแยกชิ้นตามความสะดวก โดยการค้นหาจากชื่ออุปกรณ์ จากช่องทางอินเทอร์เน็ต

การโอนเงิน 
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด 
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี ออมทรัพย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส เลขที่ 2342016565

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ไลน์ไอดี joy.arunrung
เฟสบุ๊ค /enjoy.arunrung
โทรศัพท์ 0-2453-9629
โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-6304-9545

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Thai SME-GP สสว.

ใบรับรอง สสว

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp

เฟสบุค