หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงร่างหลักสูตร

9:00 น. ภาคเช้า

 • การเตรียมเนื้อหา
 • การเตรียมไฟล์ข้อมูล
 • การเตรียมไฟล์รูปภาพ การ Crop , Resize, ด้วย Gimp
 • การเข้าถึงระบบหลังบ้าน เพื่อทำการแก้ไขเว็บไซต์
 • การเพิ่มผู้ดูแลเว็บ
 • ความเข้าใจเรื่อง เว็บ Accesscibility
 • การเลือกใช้เทมเพลทมาตรฐาน 1 แบบ จากที่จัดเตรียม 5 แบบ
 • การจัดการโมดูลต่าง ๆ บนหน้าเว็บ

10:30 น. เบรค

  • การใส่ข้อมูล ที่เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน
  • การใส่ข้อมูล ที่เมนูข้อมูลผู้บริหาร
  • การใส่ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การใส่ข้อมูล เกี่ยวกับเว็บลิงก์
  • การใส่ข้อมูล เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

13:00 น. ภาคบ่าย

   • การใส่ข้อมูล
   • การบริการของหน่วยงาน
   • การใส่ข้อมูล ที่เมนูดาวน์โหลด (แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้)
   • การใส่ข้อมูล ที่เมนูคลังความรู้
   • การใส่ข้อมูล ที่เมนูคำถามถามที่บ่อย

14:30 น. เบรค

  • การจัดทำผังเว็บไซต์
  • การแชร์เนื้อหาไปยังสังคมออนไลน์ Social Network ต่างๆ
  • การดูแลเว็บและความปลอดภัยของเว็บไซต์
  • การบันทึกข้อมูล
  • การออกจากระบบ
  • ข้อควรระวัง การจัดการกับ Hosting
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Thai SME-GP สสว.

ใบรับรอง สสว

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp

เฟสบุค