หลักสูตรการใช้งาน LibreOffice อย่างถูกวิธี

ภาพรวมของหลักสูตร

LibreOffice เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน ที่สามารถใช้ทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้เกือบ 100% ซึ่ง LibreOffice จะต้องมีการปรับความเข้าใจและการใช้งานอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาเอกสารเพี้ยน เอกสารทำงานซ้ำซ้อนและการสั่งพิมพ์ งานอย่างไม่ถูกต้องทำให้เกิดปัญหาตามมาเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้งานโอเพนออฟฟิศได้ ในโปรแกรมชุดออฟฟิศจะประกอบไปด้วย 1. LibreOffice Writer ที่ใช้ทดแทน Word 2. LibreOffice ที่ใช้ทดแทน Excel 3. LibreOffice ที่ใช้ทดแทน Power Point 4. LibreOffice ที่ใช้ทดแทน Access 5. LibreOffice ใช้วาดรูปโครงสร้างไดอะแกรม 6. LibreOffice ใช้สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ บริษัทเอกชนที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ ครู-อาจารย์ที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

ผู้เรียนสามารถนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน ใช้แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้

ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Writer ได้

ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Calc ได้

ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Impress ได้

วันเวลาและสถานที่

วัน : วันที่ จำนวน 2 วัน

เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ :บริษัทครีเอชั่นโปร

ราคา : 2,500 บาท/ท่าน/หลักสูตร

วิทยากร ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

หัวข้อในการอบรม

ความหมายของโอเพนซอร์ส Open Source Software

ประโยชน์ของ Open Source Software

แนะนำโปรแกรมชุด OpenOffice.org

1.OpenOffice.org Writer

- การสร้างสไตล์เอกสารเพื่อกำหนด Defualt ของตัวอักษร

- การนำสไตล์มาเป็น Defualt เอกสาร

- การใช้งาน สไตล์ ด้วยคีย์ลัด

- การสร้างสารบัญอัติโนมัติ

- การสร้างสารบัญคำ

,สารบัญรูปภาพ,สร้างสารบัญตาราง - การสร้างสารบัญดัชนี

- การนำเอกสารไปเป็น สไลด์โดยอัตโนมัติ

- การสร้างTemplate และ Import,Export Template

- การเน้นตัวอักษรด้วย Drop Caps

- การสร้าง Bullets และ Numbering

- ตกแต่งรูปแบบตัวเลข

- ตกแต่งรูปแบบวันที่

- ตกแต่งเส้นขอบ ความหนา และพื้นสีเซลล์

- การคำนวณใน OpenOffice.org Writesrทั้งในตารางและนอกตาราง

- ระบบติดตามแก้ไขเอกสาร (Track Change)

- การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)

- การทำคอลัมน์ที่หลากหลายในเอกสารเดียวกัน

- งานเอกสารแบบแบ่งส่วน (Section)

-การทำลายน้ำในเอกสาร

2. OpenOffice.org Calc

- การแสดงผลตัวเลขการป้อนข้อมูล

- ปรับฟอร์แมทตัวเลขด้วยคียบอร์ด

- เพิ่ม Source List

- แบบ Copy มาจาก source

- การ Copy และ pase spacial

- เปลี่ยน colum เป็น head

- copyวางแบบไม่เอาสูตร

- Copy วางแบบให้เพิ่มจำนวนตัวเลข

- Copy ไปแต่ ตัวเลขไม่เอาสูตร

- การป้องกัน Sheet

- ป้องกัน cell

- ป้องกันเพิ่มเอกสาร (Document)

- ป้อนข้อมูลแบบ Validity ป้องกันการผิดพลาด

- แทรก Cell rang ของข้อมูล

- แบบ list รายการใน Cell

- Fillter,Advance fillter

-การจัดการกับการพิมพ์

-ฟังค์ชั่นอย่างง่าย -RANK

-เรียงลำดับยอดขาย

-คิดเกรด -SUM -IF -BAHTTEXT

-ฟังค์ชั่นชั่นสูง -Vlookup -Subtotal -Consolidate -Data Pilot -Chart parato

3. OpenOffice.org Impress

- การใช้งาน outline

-ใช้เครื่องมือ Tool bar

-ใช้ Key Tab -แทรกภาพ

-แปลงรูป

-แปลงรูปเป็นสามมิติ

-แทรกตาราง

-ดึงตารางจาก calc

-แทรก Chart -วาดผังมโนทัศน์ -สร้างกราฟ

-แก้ไขปรับแต่งสี

-เพิ่ม label

-สร้าง ปุมโต้ตอบ

-ดึงปุ่มมาจาก Gallery

-สร้าง Animation slide

-สร้าง Transition

-สร้าง Template

-วาดเส้น หรือ แถบสี

-ใส่ภาพ พื้นหลังเป้นลายน้ำ

-Font Work หน้าแรก

หมายเหตุ ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ถ้ารวมคือ 2,675 บาท

เอกชนกรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% สถานศึกษา/ราชการ/องค์กรของรัฐ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ตามนโยบายที่กำหนด

ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาเองได้ เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

สถานที่จัดอบรม โรงแรม มาย์โฮเทล หรือ ศูนย์อบรมสัมมนา เดอะคอนเน็คชั่น สามารถโทรหาจอยได้ที่เบอร์ 0863049545 แอดไลน์ ได้

 รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องอบรม https://www.facebook.com/enjoy.arunrung/media_set?set=a.10152233860591168.1073741848.704571167&type=

1 การเดินทางมาอบรม ณ ห้องอบรม 

- เดินทางด้วย รถไฟฟ้า MRT  ลงสถานีลาดพร้าว

การโอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ  08-6304-9545

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Thai SME-GP สสว.

ใบรับรอง สสว

ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

ใบรับรองegp

เฟสบุค