ใบรับรองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Thai SME-GP สสว.

จัดจ้างภาครัฐ e-GP

เฟสบุค

รับข้อมูลข่าวสาร

สมัครเป็นสมาชิกรับข่าวสาร
Email type
Please wait

หลักสูตรอบรม

couses phanupon 2120

หุ่นยนต์สำหรับเด็ก

คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตรหุ่นยนต์สำหรับเด็กนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังวิธีคิดและหลักการเขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ให้กับเด็กๆ เพื่อเป้นการค้นหาความสามารถและความชอบในการเป็นนักพัฒนาที่กำลังขาดแคลนไปทั่วโลก หลักสูตรนี้จะใช้ Arduino ซึ่งเป็นโอเพนซอร์ส…
couses phanupon 4860

Basic Electronics & Internet of Things (IoT) with Arduino Microcontroller

คำอธิบายหลักสูตร Arduino เป็น Microcontroller โอเพนซอร์สที่ราคาไม่แพงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านการควบคุมทางไฟฟ้า งาน Smart Control ต่าง ๆ Arduino ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย และนำไปใช้สอนใน วิทยาลัยเทคนิค ในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน Microcontroller…

ubuntu-Server

couses 3547
รายละเอียดการอบรมหลักสูตร "หลักสูตร UBUNTU Linux Server"บรรยายโดย อาจารย์ภาณุภณ…

ubuntu-Desktop

couses 3314
ภาพรวมของหลักสูตรUbuntu เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System หรือ OS) ทางด้านโอเพนซอร์ส…